"Tôi vẫn mong chờ người đàn ông của mình sẽ xuất hiện vào một ngày thật gần. Nhưng còn phụ thuộc vào duyên số...".