QĐND - Theo thông báo của Cục Thú y, chiều 23-2, trong mấy ngày qua, dịch lở mồm, long móng liên tục xuất hiện tại 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi...