(Dân Việt) - Ngày 15 - 10 tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2010".

Theo kết quả thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và việc phối hợp thực hiện Nghị quyết 30a và Quyết nghị 167 của Chính phủ về chăm lo xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, trong 9 tháng đầu năm 2010 cả nước đã xây dựng được 85.404 nhà Đại đoàn kết; vận động được 168,8 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo ăn Tết. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Sau 2 năm thực hiện Đề án 30a về giảm nghèo nhanh và bền vững, số hộ nghèo của nước ta đã giảm 10%. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 2.300 xã đặc biệt khó khăn; 3.200 thôn bản các xã cận kề với các vùng đặc biệt khó khăn này… Thiên Hà