Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), trong 9 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã thu hút được 12,19 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2009.

CôngThương - Trong 9 tháng đầu năm 2010 cả nước có 720 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 11,4 tỷ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ 2009. Về tăng vốn, 9 tháng có 153 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 783 triệu USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2009. Như vậy, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, lượng FDI vào nước ta trong 9 tháng đầu năm là 12,19 tỷ USD, chỉ bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2009. Tính riêng trong tháng 9/2010 có 62 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 616 triệu USD (tháng 8 con số đăng ký gần 2,5 tỷ USD) Trong 9 tháng đầu 2010, có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư lớn nhất lần lượt là Hà Lan với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,2 tỷ USD chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2 tỷ USD, chiếm 17% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam; Hoa Kỳ đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký là 1,87 tỷ USD, chiếm 15,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 9 tháng đầu 2010 với 2,23 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm. Tiếp theo là Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 2,15 tỷ USD, 1,8 tỷ USD và 1 tỷ USD. Trong số các dự án cấp mới trong 9 tháng năm 2010, đáng chú ý có các dự án lớn được cấp phép là: dự án Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương (BOT nhiệt điện Mông Dương 2) xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư là 2,1 tỷ USD; Dự án Công ty Sắt xốp Kobelco Việt Nam sản xuất phôi thép tại Nghệ An với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD… Kim Liên