CTCP Thép Nam Kim (NKG – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2016.

9 thang, Thep Nam Kim lai rong hon 450 ty dong, tang hon 341% cung ky - Anh 1

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt gần 2.057 tỷ đồng, tăng 75,68% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán tăng 73% lên hơn 2.231 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 273,7 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính giảm nhẹ 5,84% so với cùng kỳ, đạt 60,79 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay tăng 50,89% lên mức 27,16 tỷ đồng, các khoản chi phí cũng đều tăng như chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64% lên 47,48 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,77% so với cùng kỳ, lên 13,93 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận trước và sau thuế thuế quý III/2016 của NKG lần lượt đạt 173,62 tỷ đồng và 147,22 tỷ đồng, tương ứng tăng 287,63% và 294,37% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NKG đạt 6.482,66 tỷ đồng doanh thu, tăng 65% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 453,89 tỷ đồng, tăng 341,48% so với cùng kỳ và vượt xa kế hoạch cả năm đề ra (lãi 300-350 tỷ đồng). EPS 9 tháng năm 2016 đạt 9.071 đồng/Cp.

Cổ phiếu NKG tiếp tục diễn biến tích cực và ghi nhận phiên thứ 3 tăng điểm liên tiếp. Đóng cửa phiên cuối tuần ngày 21/10, NKG tăng 2,3% lên mức 38.200 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh hơn 0,37 triệu đơn vị.

T.T