KTĐT - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), trong 9 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã thu hút được 12,19 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong 9 tháng đầu năm 2010 cả nước có 720 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 11,4 tỷ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ 2009; 153 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 783 triệu USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2009. Như vậy, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, lượng FDI vào nước ta trong 9 tháng đầu năm là 12,19 tỷ USD, chỉ bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2009. Trong số các dự án cấp mới trong 9 tháng năm 2010, đáng chú ý có các dự án lớn được cấp phép là: dự án Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương (BOT nhiệt điện Mông Dương 2) xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư là 2,1 tỷ USD; Dự án Công ty Sắt xốp Kobelco Việt Nam sản xuất phôi thép tại Nghệ An với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD… Văn Bảo