(ĐTCK-online) Theo tin từ CTCP Tập đoàn FLC (FLC - sàn HNX), quý III/2011, Công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 392,9 triệu đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 57,2 tỷ đồng doanh thu; 4,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

FLC cho biết, Công ty đã đi vào hoạt động ổn định và tăng doanh thu từ nhiều lĩnh vực khác nhau như buôn bán vật liệu xây dựng, môi giới bất động sản, tư vấn quản lý doanh nghiệp nên lợi nhuận năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, ngày 23/11 tới, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011.