(ĐTCK) CTCP Đầu tư F.I.T (FIT – sàn HNX) vừa báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2014.

Theo đó, doanh thu của FIT đạt hơn 122 tỷ đồng, gấp 10,5 lần so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 43,26 tỷ đồng, tăng 183% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Công ty đạt 148,36 tỷ đồng, gấp 4,2 lần cùng kỳ và hoàn thành 58,64% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 136,56 tỷ đồng, gấp 5,7 lần cùng kỳ và hoàn thành vượt 36,56% kế hoạch năm (100 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế hơn 110 tỷ đồng, gấp 6,1 lần cùng kỳ và vượt 39,63% kế hoạch năm (78,78 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/9/2014, tài sàn ngắn hạn của FIT đạt 603 tỷ đồng, gấp 6,4 lần so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 8,6 lần so với đầu năm, lên đến hơn 216,75 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 5,4 lần so với đầu năm đạt 143 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng gấp 4,5 lần so với đầu năm và đạt 182,56 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nợ ngắn hạn đạt hơn 109 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với đầu năm; nợ dài hạn 7,37 tỷ đồng, gấp hơn 7,7 lần so với đầu năm.

Trong quý III vừa qua, FIT đã mua cổ phần của CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ với số vốn góp thêm 50 tỷ đồng đã nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này từ 57,31% lên 78,65% vốn và trở thành công ty con của FIT. Đồng thời, Công ty cũng hoàn tất việc góp 100% vốn vào công ty con Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại F.I.T Việt Nam.

Sau 2 phiên giảm điểm vào cuối tuần trước, bước vào phiên giao dịch sáng nay (ngày 17/11), FIT khá tích cực khi chốt phiên tăng 1.000 đồng lên 32.700 đồng/Cp và đã chuyển nhượng hơn 2,25 triệu đơn vị.

T.Thanh