(Vitinfo) - Sáng nay (12/11/2007), Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam (VINASA) và Tổ chức Xúc tiến Phát triển Công nghiệp phần mềm Hàn Quốc (KIPA) đã phối hợp tổ chức Hội thảo hợp tác doanh nghiệp phần mềm Việt Nam – Hàn Quốc tại khách sạn Horizon Hà Nội.