Fidel là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của phong trào cách mạng các nước Mỹ Latin với nhiều phát ngôn nổi tiếng.

9 cau noi de doi cua huyen thoai Fidel Castro - Anh 1

9 cau noi de doi cua huyen thoai Fidel Castro - Anh 2

9 cau noi de doi cua huyen thoai Fidel Castro - Anh 3

9 cau noi de doi cua huyen thoai Fidel Castro - Anh 4

9 cau noi de doi cua huyen thoai Fidel Castro - Anh 5

9 cau noi de doi cua huyen thoai Fidel Castro - Anh 6

9 cau noi de doi cua huyen thoai Fidel Castro - Anh 7

9 cau noi de doi cua huyen thoai Fidel Castro - Anh 8

9 cau noi de doi cua huyen thoai Fidel Castro - Anh 9

9 cau noi de doi cua huyen thoai Fidel Castro - Anh 10