(HNM) - Trong thời gian từ ngày 15-8-2012 đến 15-8-2013, các cơ quan nhà nước tiếp 377.514 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (trong số này có 4.223 lượt đoàn đông người).

So với năm 2012, tuy tăng 8,1% lượt người nhưng giảm 11,5% đoàn đông người; số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm 30,42%. Về kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua xác minh có tới 61,9% trường hợp khiếu nại sai và 49,6% tố cáo sai.

Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết gần 42.000/49.112 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85,49% (tăng 1,19% so với năm 2012), kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 226,1 tỷ đồng, 40,3ha đất; trả lại cho tập thể, công dân 115,6 tỷ đồng, 70ha đất; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 3.766 người; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 545 người, chuyển cơ quan điều tra 55 vụ, 88 người.

Đánh giá chung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013 có 4 chuyển biến tích cực và 5 hạn chế, yếu kém. Đáng lưu ý, trong số 5 hạn chế, yếu kém có việc một số thủ trưởng bộ, ngành, chủ tịch UBND chưa trực tiếp tiếp công dân theo quy định. Đây là yếu kém đã tồn tại hết năm này sang năm khác.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực ở một số địa phương còn bất cập, nhất là công tác quản lý và sử dụng đất đai. Có dự án thu hồi đất của dân nhưng nhiều năm không sử dụng, để hoang hóa hoặc chuyển nhượng dự án thu lợi nên công dân bức xúc, khiếu nại, tố cáo gay gắt.