(NLĐ) - 80 tập thể và cá nhân tiêu biểu giàu lòng nhân ái, tích cực hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng đã nhận giải thưởng Nhân ái VN vào ngày 22-2, tại Hà Nội.