Điều tra ý kiến cho biết 80% người trả lời không tham gia chiến dịch đóng cửa Bangkok của nhóm PDRC trong mấy ngày từ 13-15/1/2014.

Nhà điều tra cho biết 19,90% người trả lời thừa nhận đã tham gia vào biểu tình đóng cửa Bangkok để gây sức ép buộc thủ tướng lâm thời Yingluck Shinawatra và nội các từ chức.

Nida Poll, thuộc Học viện quốc gia về Quản trị Phát triển, nói điều tra cư dân Bangkok về “ người Bangkok và vụ đóng cửa”, phỏng vấn 1.975 người từ 15-16/1.

Khi được hỏi họ đã tham gia vào điểm tập hợp lực lượng nào, 21.47% người nói có tham gia chọn điểm Pathumwan, 20.94% chọn Ratchaprasong, là hai điểm được ưa chuộng nhất trong 8 điểm được hỏi.

Dân số chính thức của Bangkok là 8.249.117 người, còn toàn khu đại Bangkok có chứa khoảng 14.565.520, theo điều tra dân số 2010.