(Chinhphu.vn) - Lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2010) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội sáng 16/10. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chánh văn phòng Trung ương Đảng tới dự buổi lễ. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đã trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng phần thưởng cao quý nhất - Huân chương Sao vàng. Tổng Bí thư khẳng định, lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, theo chủ trương của Trung ương Đảng, từ đầu năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ đắc lực, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư chỉ rõ, hiện nay Đảng ta đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của đất nước. Văn phòng Trung ương Đảng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham gia, phục vụ tốt công việc chuẩn bị, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội XI. Ngay sau Đại hội lần thứ XI của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng phải khẩn trương cùng các Ban của Trung ương Đảng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng bức trướng mang dòng chữ: "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc". Thu Hà