Theo Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế, ở tuyến xã và tuyến huyện tỷ lệ cơ sở có vi phạm quy định an toàn thực phẩm không bị xử lý chiếm đến 80%. Thông báo của Cục an toàn thực phẩm mới đây cho rằng việc xử lý các vi phạm chưa nghiêm.

Trong 10 tháng đầu năm nay, có gần 100.000 lượt cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, chiếm khoảng 21% trong tổng số 500.000 lượt thanh tra trên toàn quốc, với 30.000 cuộc thanh tra.

Có 5.116 cơ sở có sản phẩm không đạt bị tiêu hủy với tổng số 5.518 loại sản phẩm khác nhau. Trong đó, mẫu xét nghiệm chỉ tiêu lý hóa chiếm 19,19%.

Trong số các cơ sở vi phạm có những cơ sở cố tình sử dụng nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm an toàn như sản phẩm động vật chết do bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, đã thối rữa hoặc sử dụng chất cấm.

Các chất độc hại như Tinopal, Axit Maleic, Rhodamine B,… đã bị các cơ sở này đưa vào sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Mai Hoàng

Ảnh bìa: Minh họa (T.L)