Trẻ bị bắt nạt không chỉ chịu những tổn thương về mặt thể xác mà còn có thể chịu những áp lực về mặt tâm lý. Phụ huynh cần chú ý những biểu hiện khác thường của trẻ để kịp thời phát hiện nếu trẻ bị bắt nạt.

8 bieu hien con ban co the dang bi bat nat - Anh 1

Thái Bình - Hữu Quân