Google Gboard, Microsoft Word Flow, SwiftKey… là 3 trong số các bàn phím miễn phí tốt nhất cho iPhone năm nay.