Nhà máy bia Kronenbourg Vietnam - liên doanh giữa Công ty bia và nước giải khát hàng đầu của Anh Scottish & Newcastle (S&N) và Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa được khởi công xây dựng tại Long An với tổng vốn đầu tư 75 triệu USD.