(vitinfo) - Nhân viên tại một siêu thị ở Anh đã từ chối không bán rượu cho một người đàn ông 72 tuổi chỉ vì ông này không thể chứng minh được rằng mình đã trên… 21 tuổi.