Với chủ đề Thể thao-hợp tác-hữu nghị, Liên hoan Điện ảnh và truyền hình thể thao quốc tế - Việt Nam (FICTS) lần thứ 4-2008 do Trung tâm điện ảnh Thể thao–du lịch phối hợp với các đơn vị điện ảnh và truyền hình trong nước tổ chức từ 5 đến 8-6, tại Hà Nội...