Theo ông Đại sứ Việt Nam tại Phillipines, khoảng 100 người Việt đang sống và làm việc tại tỉnh Tacloban, trong đó khoảng 30 người sống sót. Theo yêu cầu của Đại sứ quán Việt Nam, những người này đã tập trung tại thành phố để tiện cho công tác cứu hộ.

Theo VTV