Trong đó có 35 học viên học lớp kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng và 35 học viên học đào tạo lái xe ô tô các hạng.

70 lao dong anh huong su co moi truong duoc dao tao nghe ngan han - Anh 1

Đây là lớp học nghề ngắn hạn đầu tiên do UBND huyện Lộc Hà phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh tổ chức cho 70 lao động bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển ở các xã Thạch Kim, Thạch Bằng.

Chị Nguyễn Thị Hà ở xã Thạch Bằng cho biết: Biết chính sách của Nhà nước hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, tôi đăng ký tham gia lớp học kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng. Học nghề trước tiên để phục vụ gia đình, nếu có điều kiện tôi sẽ mở dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống để tạo thêm thu nhập ổn định cho gia đình.

Nam Giang