Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TP HCM cho biết đã có 70/700 CĐ cơ sở báo cáo về việc nâng lương tối thiểu. Mức tăng bình quân là 400.000 đồng cho cả lao động mới tuyển vào và lao động lâu năm.

Đặc biệt, Công ty TNHH Freetrend (KCX Linh Trung 1) tăng 450.000 đồng/người, nâng mức lương tối thiểu của doanh nghiệp lên 4,2 triệu đồng/người/tháng.

CĐ các KCX-KCN TP chỉ đạo các CĐ cơ sở tiếp tục thương lượng với chủ doanh nghiệp và sớm thông báo mức tăng lương tối thiểu cho người lao động. Đặc biệt, các CĐ cơ sở chú ý mức tăng giữa lao động mới tuyển và lao động lâu năm để tránh tranh chấp, ngừng việc tập thể.

Ng.Hà