Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong 10,1 tỷ USD đầu tư có 5,4 tỷ USD vốn được cấp mới, chỉ bằng 11% cùng kỳ năm 2008. Trong khi đó, số vốn thực hiện là 4,68 tỷ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm 2008.

Được biết, trong tổng vốn đăng ký tính đến tháng 7 năm 2009 thì có 53% là vốn cấp mới với 385 dự án; 46% là vốn đăng ký tăng thêm với 125 dự án. Tính trong tháng 7 đã có thêm 80 dự án mới với số vốn đăng ký là 1,2 tỷ USD. Như vậy, sau 7 tháng đầu năm 2009, vốn FDI chỉ bằng 1/5 so với cùng kỳ năm 2008. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, thì năm 2009 chỉ đặt mục tiêu khoảng 20 tỷ USD vốn đăng ký bằng 30% mức của năm 2008, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam sẽ vẫn có triển vọng trong những năm tiếp theo. Và so với mục tiêu giải ngân 8 tỷ USD năm 2009, nhìn chung các dự án đầu tư nước ngoài đang triển khai vẫn phù hợp với tiến độ.