Giám đốc điều hành Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital, ông Dominic Scriven vừa đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Xem chi tiết...