Hanoinet- Sáng ngày 19/6/2008, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng 6 tháng cuối năm 2008, trong đó nhiều nội dung quan trọng đã được tổng kết.