Đó là kết quả nghiên cứu mới đây của Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Nghiên cứu cũng chỉ ra 76,5% người dân không biết cách phòng tránh và 78,8% không biết về các yếu tố nguy cơ gây bệnh...