TP - Ngày 15-10, tại Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng chủ trì và phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học với chủ đề: "Chiến thắng Biên giới Thu đông 1950 - Bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp", sẽ diễn ra vào tuần tới tại Lạng Sơn.

Ban tổ chức đã nhận được 77 bài tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử, học giả trong toàn quốc. Hội thảo đề cập đến 4 nội dung chính: Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước của Chiến dịch; sự lãnh đạo đúng đắn, quyết định của chỉ huy chiến dịch, sự phối hợp của các lực lượng tạo nên sức mạnh tổng hợp của quân đội ta; chủ trương, quá trình chuẩn bị, kế hoạch tác chiến và nghệ thuật quân sự đặc sắc của bộ đội trong Chiến dịch; tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa và bài học của Chiến thắng Biên giới đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay.