Tổng kiểm toán thuộc Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc cho biết, các ngân hàng và cơ quan tài chính của nước này đã biển thủ và sử dụng sai mục đích 6 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 878 triệu USD trong năm 2008).