Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, đã có 5,4 tỷ USD vốn đầu tư trực nước ngoài vào Việt Nam được giải ngân kể từ đầu năm đến nay, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2009; bình quân từ đầu năm đến nay, mỗi tháng giải ngân vốn FDI vẫn duy trì khoảng 900 triệu USD.

Trong tháng 6 này, đã có 78 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 800 triệu USD. Tổng cộng trong 6 tháng qua, đã có 438 dự án đăng ký cấp mới với tổng vốn cam kết đầu tư đạt hơn 7,9 tỷ USD, chỉ bằng 80% về số dự án nhưng tăng tới 43% về vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ 2009./. TTXVN