(ĐTCK) Tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của ngành tài chính, vừa diễn ra, tổng hợp kết quả thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài chính cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã triển khai 7 cuộc thanh tra và 8 cuộc kiểm tra.

Qua kiểm tra đã phát hiện các vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực chứng khoán như: vi phạm về nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin; bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ...

Qua tăng cường hoạt động giám sát, UBCK đã xử phạt 45 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua, UBCK đã phối hợp với cơ quan công an thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra làm rõ và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.