(InfoTV) - Hoạt động du lịch Việt Nam đang dần hồi phục, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 2,5 triệu lượt, tăng khoảng 35% so với cùn kỳ năm 2009.

- Khách du lịch đến VN giảm mạnh Hầu hết thị trường khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, khách đi theo mục đích du lịch và nghỉ ngơi chiếm khoảng 64%, khách đi theo công việc khoảng 20%, đi thăm thân nhân chiếm 11% và đi theo mục đích khác chiếm 5%. Tiếp nối đà tăng trưởng năm 2009, thị trường khách du lịch nội địa tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2010. Số lượng khách du lịch nội địa 6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 14,8 triệu lượt, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2009. InfoTV Hải Yến