Thống kê cho thấy, nguồn thu từ kiều hối trong quý I/2010 đã tăng khoảng 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái...

Thống kê cho thấy, nguồn thu từ kiều hối trong quý I/2010 đã tăng khoảng 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ước tính của NHNN, tới cuối tháng 6/2010, lượng kiều hối có thể đạt 3,6 tỷ USD. Cũng theo NHNN, cùng với việc kiên quyết thực hiện các biện pháp nhằm giảm nhập siêu, sự gia tăng của nguồn cung ngoại tệ sẽ góp phần hỗ trợ tích cực trong việc cải thiện cán cân thanh toán trong năm nay. T.B