Ngày 21-6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và một số thành viên Chính phủ đã đưa ra những nhận định khá sáng sủa đối với kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008.