(HNM) - Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - xã hội TP trong 6 tháng đầu năm 2010 có nhiều chuyển biến tích cực, phục hồi và phát triển. Các ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tăng trưởng khá. Thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm 2010 là 11%, đạt 162.221 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có nhiều ngành tăng cao như: dịch vụ tăng 10,80%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,30%, nông nghiệp tăng 7,40%... Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,70% đạt 270.592 tỷ đồng. Riêng tổng kim ngạch xuất khẩu đạt đến 10,729 tỷ USD. Nhiệm vụ trọng tâm mà UBND TP đề ra trong 6 tháng cuối năm 2010 là tập trung đẩy mạnh 5 nhóm giải pháp đó là: sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; điều hành linh hoạt, thực hiện tốt chính sách tài chính, tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa tái lạm phát cao và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; bảo đảm tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cuối cùng là tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển TP.