(DĐDN) – Tính chung 6 tháng, cả nước xuất siêu ước khoảng 1,32 tỷ USD, bằng khoảng 1,9% kim ngạch xuất khẩu.

Theo số liệu ước của liên Bộ, kim ngạch xuất khẩu tháng 6 năm 2014 ước đạt 12,1 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 70,88 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 23,05 tỷ USD, tăng 11,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 47,83 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013 là thủy sản ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 26,5%; cà phê ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 24,8%; hạt tiêu ước đạt 819 triệu USD, tăng 53,2%; rau quả tăng 33,1%, hạt điều tăng 22,1%.

Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là cao su ước đạt 651 triệu USD, giảm 32,3%; sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 573 triệu USD, giảm 12,2%, gạo ước đạt 1,49 tỷ USD, giảm 5%. Các mặt hàng này đều có lượng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu gạo ước đạt 3,32 triệu tấn, giảm 6,5% về lượng; sắn và các sản phẩm từ sắn ước 1,8 triệu tấn, giảm 12,3% và cao su ước khoảng 340 nghìn tấn, giảm 10,7%.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ như điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 11,68 tỷ USD, tăng 17,1%; hàng dệt và may mặc ước đạt 9,26 tỷ USD, tăng 18,2%; giày dép ước đạt 4,84 tỷ USD, tăng 21,9%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,89 tỷ USD, tăng 16%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 3,41 tỷ USD, tăng 20,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 12,8%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 năm 2014 ước đạt 12,3 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 69,56 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 30,26 tỷ USD, tăng 10,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 39,3 tỷ USD, tăng 11,6%.

Nhập siêu tháng 6 năm 2014 ước khoảng 200 triệu USD, bằng 1,7% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 6 tháng, cả nước xuất siêu ước khoảng 1,32 tỷ USD, bằng khoảng 1,9% kim ngạch xuất khẩu.

Đánh giá chung về tình hình xuất nhập khẩu, báo cáo của Bộ Công thương cho thấy, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực này tăng 11,5%, kim ngạch nhập khẩu tăng 10,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2013 tăng tương ứng 1,1% và 4,9%).

Xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản tăng 13,6% so với cùng kỳ với nhiều mặt hàng có mức tăng cao như thủy sản, cà phê, hạt tiêu, rau quả.

Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến góp phần quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung khi hầu hết các mặt hàng đều có kim ngạch tăng. Kim ngạch của nhóm này tăng 15,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 71,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng khá (tăng 10,5%), chiếm tỷ trọng 88,5% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhiều nhóm hàng nguyên liệu được đẩy mạnh lượng nhập khẩu khi giá nhập khẩu có xu hướng giảm.

Nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng như đá quý, kim loại quý và sản phẩm, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ cũng có mức tăng khá cao so với cùng kỳ.

NP