Hanoinet - Resume chính là con dao hai lưỡi: nếu bạn làm tốt, nó sẽ đem lại cho bạn cơ hội trong cuộc cạnh tranh này; nếu bạn làm kém, nó cũng chính là công cụ chấm dứt mọi hy vọng của bạn.