(CATP) Đêm mai (3-10) khán giả cả nước sẽ chứng kiến sự lên ngôi của “Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2007”, mặc dù rất nhiều người hãy còn thắc mắc về cái tên gọi “thần tượng” (thần tượng gì mà... ít người biết...