Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về thực hiện quản lý nhà nước về dược của bộ Y tế: Có 6 công ty dược đã vi phạm trong kinh doanh chất gây nghiện.

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2011 cả 6 công ty dược này đều mua bán hoặc xuất khẩu không có giấy phép của bộ Y tế nguyên liệu hoặc thuốc thành phẩm có chất gây nghiện và hướng tâm thần.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị bộ Y tế xem xét xử lý vi phạm đối với cả 6 công ty này. Đồng thời xem xét xử lý vi phạm đối với 7 doanh nghiệp dược tố cáo sai sự thật đối với Cục trưởng cục Quản lý dược và yêu cầu bộ này kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân vi phạm.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị bộ Y tế, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân vi phạm pháp luật về thanh tra và không tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng trong các cuộc thanh tra hoạt động kinh doanh của công ty Zuellig Pharma và Nanogen. Kết thúc thanh tra đã lâu mà không thông báo kết quả.

Bộ Y tế phải sớm ban hành kết luận thanh tra hoạt động công ty Zuellig Pharma để báo cáo Thủ tướng, trong đánh giá cần phải lưu ý công ty này không có chức năng phân phối thuốc.

Ngọc Hà