Hanoinet - "Hãy coi các nhà tuyển dụng là những khách hàng và công việc của bạn là thỏa mãn những yêu cầu của "khách hàng" đặc biệt này."