Khi ở đỉnh cao phong độ, Falcao luôn là mối nguy hiểm thường trực mỗi khi có bóng ở sát khu vực cấm địa của bất kể hàng thủ nào.

Quý Sáng