BizLIVE - Theo thông tin từ Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến ngày 15/8, toàn tỉnh đã thu hút được 28 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 6.400 tỷ đồng.

Trong đó, ngoài khu công nghiệp có 15 dự án với vốn đăng ký trên 4 ngàn tỷ đồng và 13 dự án trong các khu công nghiệp với vốn đăng ký gần 2.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Đồng Nai có 6 dự án xin điều chỉnh tăng thêm vốn gần 1.500 tỷ đồng, gồm 2 dự án trong khu công nghiệp và 4 dự án ở ngoài khu công nghiệp.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 564 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 131.500 tỷ đồng, gồm 215 dự án ngoài khu công nghiệp và 349 dự án trong khu công nghiệp.