Trong khi Merrill Lynch đang chao đảo giữa cơn cuồng phong nguy cơ thua lỗ lớn nhất trong lịch sử 93 năm hoạt động, thì tổng số vốn đầu tư 6,2 tỷ USD từ Tập đoàn Temasek của Singapore và Công ty Davis Selected Advisors thật sự trở thành một chiếc phao cứu hộ đối với ngân hàng đầu tư lớn nhất Hoa Kỳ này.