GD&TĐ - Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Điện Biên) cho biết: Năm học 2015 - 2016, toàn tỉnh có 59 trường, 174 lớp với 5656 học sinh lớp 6 đăng ký triển khai mô hình trường học mới.

59 truong THCS tai Dien Bien trien khai mo hinh Truong hoc moi - Anh 1

Đến nay, các nhà trường đã tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, chủ động sắp xếp và bố trí giáo viên giảng dạy lớp 6 tham gia các lớp tập huấn, đến nay tất cả các nhà trường đều đã sẵn sàng bước vào năm học mới.

Các phòng GD&ĐT cùng các nhà trường đã và đang triển khai công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực ủng hộ cơ sở vật chất cho việc triển khai mô hình.

Đối với đội ngũ giáo viên, các trường quan tâm chọn những giáo viên giàu thành tích, kinh nghiệm trong giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng truyền đạt tốt để đảm nhiệm việc giảng dạy các bộ môn của lớp 6.

Các nhà trường đã tổ chức tham khảo ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh các trường tiểu học đã tham gia mô hình VNEN các năm học trước về hiệu quả cũng như khó khăn khi triển khai mô hình;

Tổ chức họp phụ huynh học sinh để thông báo và giải thích cho gia đình học sinh và học sinh hiểu rõ đặc điểm của bộ sách “Hướng dẫn học”. Rà soát điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của nhà trường, nếu thấy đủ điều kiện triển khai mô hình trường học mới thì tổ chức họp phụ huynh học sinh...

Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết, tuy trước mắt còn một số khó khăn như việc sắp xếp phòng học, xây dựng không gian, nội quy lớp học, thành lập Hội đồng tự quản cho mô hình mới ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ; bộ sách mới có giá cao hơn so với bộ sách truyền thống trước kia... nhưng các nhà trường phấn đấu sẽ triển khai hiệu quả mô hình Trường học mới, làm tiền đề cho việc triển khai đại trà ở các khối lớp trong những năm tiếp theo.