(NLĐ)- 170 cá nhân điển hình đã tham dự hội nghị điển hình tiên tiến của Công ty Xăng dầu Khu vực II giai đoạn 2006-2009

Trong những năm qua, công ty đã đầu tư trên 600 tỉ đồng để cải tạo, hiện đại hóa hệ thống kho, bể, cầu cảng, nâng sức chứa từ 365.173 m3 năm 2005 lên 548.000 m3 năm 2009 cho tổng kho Nhà Bè, nâng cấp 64 cửa hàng bán lẻ, phát triển thêm 6 cửa hàng mới. Với 59 sáng kiến có hiệu quả cao như chế tạo thay thế bo mạch điều khiển CPSU của lưu lượng Satam; xác định hàm lượng aceton trong xăng theo phương pháp ASTMD 4815-03; gia công và lắp đặt ống la-van hút pha trộn phẩm màu trên tuyến ống nhập xăng..., đã làm lợi hàng chục tỉ đồng. Công ty đã chi khen thưởng cho phong trào thi đua gần 14 tỉ đồng.