Hanoinet - UBND TP vừa ban hành Quyết định số 2053/QĐ-UB ngày 27-5 về việc phê duyệt danh mục các tuyến phố cấm để xe đạp, xe máy, ô tô trên hè phố, lòng đường.