ND- Tại Nhà văn hóa Lao động thành phố Quảng Ngãi, Báo Thanh Niên phối hợp Tỉnh đoàn, Hội LHTN, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh-truyền hình Quảng Ngãi, vừa tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2009.