Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính dẫn lời ông David Niles, Chủ tịch SSA&Co (Công ty Quản lý và tư vấn hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm) dự đoán ngành bảo hiểm toàn cầu năm 2011 sẽ thay đổi theo 5 xu hướng.

Thứ nhất, công nghệ thông tin sẽ trở thành bộ phận cốt lõi của doanh nghiệp bảo hiểm. Với các doanh nghiệp đang phát triển và với những khách hàng tiềm năng, bộ phận này sẽ tiếp tục phát triển, trở thành bộ phận cốt lõi chứ không chỉ là bộ phận hỗ trợ văn phòng như trước kia. Thứ hai, bảo hiểm sẽ ngày càng đa dạng hóa, sẽ có thêm nhiều sản phẩm bảo hiểm hơn. Thứ ba, giảm dần một số dịch vụ thuê ngoài. Mặc dù việc thuê ngoài dịch vụ khách hàng ở nước ngoài có thể rẻ hơn nhưng các công ty bảo hiểm cũng nhận thấy rằng các chi phí rẻ hơn không có nghĩa là tốt hơn. Các doanh nghiệp sẽ giảm bớt hoạt động thuê ngoài dịch vụ khách hàng nhằm mang lại dịch vụ tốt cho khách hàng. Thứ tư, nỗ lực giữ chân các đại lý, các công ty bảo hiểm sẽ phải có những chính sách tốt hơn nữa để giữ chân người lao động. Sự đầu tư ban đầu để đào tạo và thu hút nhân viên ngày càng trở nên quan trọng nhằm thu được lợi nhuận. Thứ năm, tập trung vào lợi nhuận. Năm 2011, do áp lực của các nhà đầu tư, các công ty sẽ tiếp tục tập trung cắt giảm chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh. (Hà Minh)