Sự kiện thường niên năm nay cho thấy, smartphone ngày càng mỏng, gọn bên cạnh thiết kế cong. Trong khi đó, thiết bị đeo ngày càng bùng nổ.