(HNM) - ĐH Ngoại thương dành không quá 20% chỉ tiêu tuyển thẳng cho mỗi mã ngành đăng ký dự thi. Theo đó, đối tượng tuyển thẳng sẽ theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.